Çalışan Sayısını Arttırmak Her Zaman Çözüm Değil

Verimliliğin Anahtarı Psikolojik Güvenlik Teori, Araştırma ve Uygulama.

Çalışan Sayısını Arttırmak Her Zaman Çözüm Değil

Eksik kaynakla çalıştığını iddia eden bir ekibin çalışan sayısının artmasına karşın performansının artmadığına hiç denk geldiniz mi?

Belki de bu konuda titiz olmam nedeniyle ben bunu -çalışan sayısını arttırmak her zaman çözüm değil- inancımı sağlamlaştıracak kadar gözlemledim.

Bunun literatürde bir karşılığı da var: Ringelmann Etkisi. 

Fransız mühendis Maximilien Ringelmann (1861–1931) tarafından keşfedilen bu etki, bir grubun büyüklüğü ile grup üyelerinin bir görevin tamamlanmasına bireysel katkısının büyüklüğü arasındaki ters ilişkiyi gösteriyor. Başka bir ifadeyle, grup büyüdükçe grup üyelerinin şahsi katkısı azalabiliyor.

Hedefler tutmadığında, gecikmeler, şikayetler arttığında çalışan sayısını arttırarak sıkıntıyı gidermek ne kadar kolay olurdu ama maalesef insana dair konular her zaman bu kadar basit çözümlenemiyor!

Özellikle tepe yöneticilerin ve insan kaynaklarını biriminin kaynak eksikliği nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz hayıflanmasını duyduğunda durumu zaman yönetimi, önceliklendirme, yetkinlik -görev dağılımı dengesi, delegasyon, motivasyon, şirket kültürü (ve/veya ekip alt kültürü), 1. yöneticinin yönetsel becerileri gibi açılardan irdelemesi yerinde olacaktır.

Bu saydığım kriterler kapsamında sıkıntı yaşanmıyorsa, ekip zorlansa da, yıpransa da, fazla çalışarak, fedakarlıklar yaparak hedefleri yakalıyor (veya en azından yaklaşıyor) olabilir. Bu durumda ekibin yıpranmasını engellemek adına en kısa sürede kaynak alımı doğru bir tercih olabilir.

Ama özellikle sıkıntı yaşanmasına rağmen ekip bir reaksiyon göstermiyorsa (mesela ekstra bir çaba gözlenmiyorsa) çalışanlar/ yönetici sadece şikayet ediyorsa bu ekibe yeni birilerini katmak büyük ihtimalle beklenen sonucu vermeyecektir.

Başarılı start-up şirketlerin kurumsal firma yöneticilerinden “bu kadar işi bu kadar az kişiyle nasıl yapabildiniz” sorusunu duymasını da Ringelmann Etkisi ile açıklayabiliriz.

İyi motive olmuş, yetkin ama küçük bir ekip, çok daha iyi şartlara sahip ve daha büyük bir ekipten daha iyi bir performans gösterebiliyor. Yatırım arayışında “parayla ne yapacaksınız” sorusuna sık verilen yanıtlardan biri de ekibi büyütmektir çünkü küçük ekiple yüksek performansı sürdürmek mümkün olmaz, bir vadede tükenmişlik yaşanacaktır. Küçük ama performanslı bir ekibi doğru adaylarla büyüterek yüksek performansı kalıcı kılmak ise mümkün…

Bir yandan işler yetişmiyor, diğer yandan ekipte- yönetici de sıkıntılar var, işe alım da çözüm olmayacaksa o zaman ne yapacağız sorusuna yanıt vermekse bugünün çalışma koşullarında kolay: dış kaynak ve dönemsel kaynak kullanımı sorununuza çözüm olabilir.

Bu seçenekler global ölçekte öyle yaygınlaştı ki bunları ülkemizde de kullanmak artık vizyonerlik sayılmaz bilakis bunlara direnç göstermek dar görüşlülük sayılabilir. Bu alanda ülkemizde başarılarını takip ettiğim 2 değerli şirket var: Expertera ve workflexnow.

Son söz: performansı arttırmak için ekibi büyütmek her zaman çözüm olmayabilir.