Psikolojik Güvenlik Postası #17: Birbirini Tamamlayan 2 Kavram: Psikolojik Güvenlik ve Akış Teorisi- 1. Bölüm

Verimliliğin Anahtarı Psikolojik Güvenlik Teori, Araştırma ve Uygulama.

Psikolojik Güvenlik Postası #17: Birbirini Tamamlayan 2 Kavram: Psikolojik Güvenlik ve Akış Teorisi- 1. Bölüm

Psikolojik Güvenlik ve Akış Teorisi

Verimlilik ve yüksek performans hedeflerini gösteren 2 kavram: Psikolojik Güvenlik ve Akış Teorisi.

Bu paylaşımda bu 2 kavramın birbirini nasıl desteklediğini ve tamamladığını açıklamaya çalışacağım:

Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz, ömrünü “insanı gerçekten mutlu eden nedir?” sorusunun yanıtını bulmaya adamış, değerli bilim insanı Profesör Mihaly Csikszentmihalyi’ nin Akış Teorisini, akışta olmak kavramını çok özetle; yapılan işe bilinçli bir şekilde yoğunlaşıp, tamamen o faaliyeti ve durumun içine gömülme hali, başka her şeyin önemsiz hale geldiği şekilde bir işle meşgul olma, adanmışlık, zamanın nasıl geçtiğini anlamama durumu, derin bir keyif alma, yaratıcılık ve yaşadığını hissetme anları olarak tanımlayabiliriz.

Bu anları oluşturabilmek, sıklığını arttırabilmek kişinin verimini, performansını arttırıyor.

Bunu iş ortamında sağlamak için 3 gerek şart var:

1. Net hedefler
2. Geri bildirim
3. Zorluk- beceri dengesi

Bu gerek şartları açıklamayı bir sonraki paylaşıma bırakıp, Amy Edmondson’ ın “toprak” diye nitelendirdiği Psikolojik Güvenlik kavramına geçiş yapmak istiyorum.

Psikolojik Güvenlik kavramını da çok kabaca kişinin kendini rahat hissedebilmesi, hatalarından, endişelerinden, itirazlarından, fikirlerinden çekinmeden konuşabilmesi, farklılıklarından rahatsız olmaması, kendi olabilmesi diye tanımlayabiliriz.

Şimdi 2 kavramın örtüştüğü noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum:

Bir insanın rahat, güvende hissetmediği, kendi olamadığı bir ortamda kendini Akış Teorisinde ifade edildiği şekilde bir işe adaması ne kadar mümkün ya da kolay olabilir?

Bu nedenle liderlik gelişim programlarında yıllardır Akış Teorisini çalışırken yukarıda saydığım 3 gerek şarta anlamak- dahil etmek şartını da ekliyorum.

Kıssadan hisseye gelirsem:

Ekibimizden beklediğimiz yüksek performansı alabilmek için önce Psikolojik Güvenlik ortamını sağlamalı ardından Akış Teorisinin şartlarını uygulamalıyız. Başka bir ifadeyle önce toprağı hazır hale getirmeli ardından doğru ekim ve bakımı yapmalıyız.

Yukarıda da ifade ettiğim üzere Akış Teorisinin gerek şartlarını açıklamayı bir sonraki paylaşımıma bırakıyorum bununla birlikte teoriyi mucidinden dinlemeniz için aşağıdaki TED konuşması ve kavrama dair Akış – Mutluluk Bilimi başlıklı kitabının 20 sayfalık özetinin linklerini sunuyorum:

Mihaly Csikszentmihalyi- TED konuşması 

Akış – Mutluluk Bilimi kitap özeti