Psikolojik Güvenlik Postası #4: Psikolojik Güvenlik Ne Değildir?

Verimliliğin Anahtarı Psikolojik Güvenlik Teori, Araştırma ve Uygulama.

Psikolojik Güvenlik Postası #4: Psikolojik Güvenlik Ne Değildir?

The 4 Stages of Psychological Safety: Defining the Path to Inclusion and Innovation

Psikolojik Kavramı radarınızdaysa mutlaka takip etmeniz gereken isimlerden biri de kitapları dilimize de çevrilmiş Timothy R. Clark (ama maalesef “The 4 Stages of Psychological Safety” henüz Türkçeye çevrilmedi).

Kendisinin kavrama ilişkin bir önemli paylaşımını daha sizinle paylaşmak istedim.

Değişmeyi bırakın, yeni bir fikri duymak dahi istemeyenler, dirençlerini uç örnekler vererek gösterebiliyorlar.

Doğası gereği Psikolojik Güvenlik kavramı da bu tip uç örneklerle yıpratılabilir.

Bunun önünü alabilmek için Timothy R. Clark, Psikolojik Güvenlikle ilgili tehlikeli bilişsel çarpıtmaları paylaşmış:

https://www.linkedin.com/posts/timothyrclark_7-misconceptions-about-psychological-safety-activity-6912447775263641600–kpa?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Ben de bunları, yorumlarımı ekleyerek size sunuyorum:

Psikolojik Güvenlik Sorumluluktan Kaçmak için Kalkan Değildir

İş dünyasında hepimizin sonuç alma zorunluluğumuz var. Nitekim Psikolojik Güvenliğin amacı da verimliliğin artmasını sağlamak, inovasyon için uygun ortamı sağlamak. Bu nedenle kötü performans için bir mazeret, dokunulmazlık kalkanı olarak kullanılamaz. Psikolojik Güvenlik sağlamak hedefindeki kurumlar bilakis kötü performansın görünür olmasını ve açıkça tartışılmasını sağlarlar.

Psikolojik Güvenlik Nezaket Cilası Değildir

Kavramın amacı yukarıda da dile getirmeye çalıştığım üzere hataları görünür kılmak, bunları açıkça ve her açıdan tartışıp, ders çıkararak, yanlışlara evrilmesini engellemek, öğrenen organizasyon olabilmek. Psikolojik Güvenliği sağlamaya çalışmak sahte anlayış ve şefkat göstererek gerçeklerden kaçmaya yol açmaz, açmamalı. Timothy R. Clark şöyle diyor: “böyle bir nezaket cilasının feci sonuçları olabilir.”

Psikolojik Güvenlik Pamuklara Sarmak Değildir

Psikolojik Güvenlik, çalışma arkadaşlarımıza bir insan olarak hak ettiği değeri ve saygıyı göstermektir. Onu aşırı özen, aşırı korumayla şımartmak, bu yolla kırılganlığını arttırmak, bağımlılığa, öğrenilmiş çaresizliğe ve sonuç olarak toplu mağduriyete yol açmak değildir.

Psikolojik Güvenlik Kararları Oylayarak Almak Değildir

Psikolojik Güvenlik, ekip arkadaşlarımızı samimi merakla fikirlerini sorarak, açıklama yaparak, beraber tartışarak süreçlere dahil etmek ve bu yolla da aidiyet hissi, çalışan sadakati oluşturmaktır. Ben yaptım oldu, çünkü ben böyle istiyorum, siz bilmezsiniz, ben bilirim dememek ve/veya hissettirmemektir.  Dahil etmek, farklı fikirlere açık olmak, oylayarak karar almak anlamına gelmez.

Psikolojik Güvenlik Herkese Otonomi Sağlamaz

Yetkinlik, yetki ve otonomi iş hayatında emek vererek, çaba göstererek kazanılır. Psikolojik Güvenlik ortamını sağlama gayreti hak etmeyene, hazır olmayana yetki ve özerlik getirmez, getiremez. Psikolojik Güvenlik sadece çalışanların ihtiyaç duydukları fırsatları, destekleri bulabilmesine, bunları talep edebilmesine uygun ortam hazırlar.

Psikolojik Güvenlik Retorikle Sağlanmaz

Bir kurumda Psikolojik Güvenlik sadece hitabeti kuvvetli, yüksek rütbeli yöneticilerin “lütfen konuşun, bize dürüst, samimi geri bildirimlerinizi iletin” söylemleri ile sağlanamaz. Hiçbir sonuç getirmeyen “Açık Kapı” uygulamalarına ya da suya sabuna dokunulmayan “CEO Sohbetlerine” siz de denk gelmiş olabilirsiniz. Eğer hissettiremiyorsanız, söylemenizin, istemenizin bir faydası yok hatta zararı var.

Sağlıkla kalın,

Serdar Salepcioğlu

serdar@psikolojikguvenlik.com