Psikolojik Güvenlik Postası #12: Güvenlik Kültürü Geliştirmek ve Hibrit Çalışma Düzeni Üzerindeki Olumlu Etkileri

Verimliliğin Anahtarı Psikolojik Güvenlik Teori, Araştırma ve Uygulama.

Psikolojik Güvenlik Postası #12: Güvenlik Kültürü Geliştirmek ve Hibrit Çalışma Düzeni Üzerindeki Olumlu Etkileri

Psikolojik Güvenlik kavramına dair en besleyici paylaşımları yapan isimlerden biri de Great Place To Work Filipinler’in tepe yöneticisi Antoniette Talosig.

Kendisinin Cisco başarı öyküsüyle desteklediği hibrit çalışma ile ilgili makalesi beni de aynı konuda paylaşım yapmaya teşvik etti (makalenin linki).

Pandeminin yeniden tanımladığı normlardan biri de kuşkusuz uzaktan da çalışabilmek.

Artık yeteneği çekmek ve tutabilmek için kritik bir kriter haline gelen uzaktan/ hibrit çalışma düzeni Psikolojik Güvenliği sağlayamadığımız takdirde verimlilik, motivasyon açısından patinajlara, karşılıklı zorlamalarla yol açabilir hatta açmaya başladı bile…

Yeteneğin değişen doğası daha rahat ve verimli olduğuna inandığı için uzaktan ya da hibrit çalışmayı talep ediyorsa işverenin ısrarı sadece kayıp getirecek… Bu güneşe kar dayanmaz deyişimiz gibi yeteneğin tercihine, talebine de işveren direnci dayanamaz!

Konunun çok boyutu var ama ben sadece en öncelikli gördüğüm 3 boyuta kısaca değineceğim:

  1. Güven
  2. Açık iletişim, anlayış ve takım oyunu
  3. Dijital dönüşüm

Güven:

İşveren, yönetici, çalışana güvenmeyip, yoklama alır gibi yaklaşıp, çalışma saatlerinden ziyade çıktıya odaklanmadığı takdirde yeni normun sağlıklı işlemesi mümkün olmayacak.

Mesai başlangıç ve bitişlerine toplantılar koymak, yoklama gibi aramalar yapmak, kişinin hangi aralıklarda kaç saat bağlı kaldığını takip etmek gibi can çekişen yaklaşımlar bize sadece verimlilik, motivasyon düşüşü ve yeteneğin kaybı olarak dönebilir.

 Açık iletişim, anlayış ve takım oyunu:

Uzaktan çalışırken iş ve özel hayat sınırlarının bulanıklaştığı, bir denge kurmamız gerektiği kesin.

Bunun da tek başına işverenin veya çalışanın inisiyatifle sağlanabilmesi mümkün değil.

Çalışan içinde bulunduğu şartlardaki ihtiyacını çekinmeden söyleyebilmeli, yöneticisi ve takım arkadaşlarından yardım, destek isteyebilmeli ve bunu yaptığı için ayıplanmamalı, etiketlenmemeli.

Amy Edmondson’ un modelinde Psikolojik Güvenliğin 4 bileşeninin ikisinden bahsediyorum: açık iletişim ve yardıma isteklilik.

Bunları sağlamak için tüm ekip beraber çalışmalı…

Dijital dönüşüm:

Uzaktan/ hibrit çalışmak için manevi şartları sağlayıp işin akması için teknolojik altyapıyı sağlayamadığımız takdirde de zamanın ruhuna uygun hareket edemeyiz.

Bu mutlak, hiçbir şirketin ıskalamaması gereken bir ihtiyaç olduğu için dijital dönüşüm, dijitalleşme ifadelerini çok sık duyuyoruz.