Psikolojik Güvenlik Olmadan Çeviklik Olmaz!

Verimliliğin Anahtarı Psikolojik Güvenlik Teori, Araştırma ve Uygulama.

Psikolojik Güvenlik Olmadan Çeviklik Olmaz!

Psikolojik Güvenlik konusunda izlenmesi gereken değerli isimlerden biri de Timothy R. Clark.

Clark, yakın zamanda Harvard Busines Review’da yayınlanan makalesinde agile- çeviklik kavramıyla psikolojik güvenlik ilişkisini irdelemiş.

Bir kesitini paylaşırsam:

“Ekip üyeleri verme ve alma, itme ve çekme, konuşma ve dinleme, soru cevaplama, hareket etme ve tepki verme, analiz etme ve çözme yeteneğine sahip mi? Yoksa birbirlerini sansürleyip kendilerini korumaya mı alıyorlar? Aslında, çevikliğin temel teknolojisi teknik veya mekanik değildir. Aksine, kültüreldir. Çevik ekipler, işbirlikçi bir diyalog kurmak için nihayetinde psikolojik güvenliğe, yani incinebilir davranmanın ödüllendirildiği bir ortama güvenirler.”

Siz kendi organizasyonunuz için ne dersiniz?

Harvard Business Review Türkiye Makalesi: Psikolojik Güvenlik Olmadan Çevik Olmak İşe Yaramıyor