Çalışan Bağlılığını Geliştirmek İstiyorsak…

Verimliliğin Anahtarı Psikolojik Güvenlik Teori, Araştırma ve Uygulama.

Çalışan Bağlılığını Geliştirmek İstiyorsak…

Çalışan bağlılığı adına Harvard Business Review’ da Ocak ayında yayınlanmış ve yakın tarihli bir Gallup araştırmasına yer veren makaledeki önerileri dikkate almamız gerektiğine inanıyorum…

Araştırmaya göre işten ayrılanların yarısı, son 3 ayda kendilerine -yöneticileri de dahil- işte ne hissettiklerinin sorulmadığını ve aslında işte kalmaları için bir şeyler yapılabileceğini belirtmiş!

Gallup araştırması, çalışan bağlığını geliştirmek için 12 ihtiyaç belirlemiş ama makalede bunlardan özellikle 5′ i öne çıkarılmış:

– Çalışan gelişimine öncelik vermek,
– Bir amaç duygusu oluşturmak,
– Çalışanları önemsemek,
– Çalışanların görüşlerini dikkate almak,
– Çalışanın güçlü yönlerine odaklanmak.

Ve yöneticilere aşağıdaki 5 soruyu kendilerine bağlı çalışanlarla değerlendirmeleri önerilmiş:

1. Bu organizasyon içinde nasıl gelişmek istiyorsun?
2. İşinde bir amaç duygusu hissediyor musun?
3. En iyi performansını sergilemek için benden ne beklersin?
4. Şirket olarak yapmamız gerektiğini düşündüğün ama bizim şu anda yapmadığımız ne(ler) var?
5. İşinde her gün en iyi yaptığın şeyi yapma fırsatını buluyor musun?

Üzerinde durmaya ve uygulamaya değer öneriler…

Makalenin linki