Psikolojik Güvenlik Postası #6: Psikolojik Güvenlik ile Güven İlişkisi

Verimliliğin Anahtarı Psikolojik Güvenlik Teori, Araştırma ve Uygulama.

Psikolojik Güvenlik Postası #6: Psikolojik Güvenlik ile Güven İlişkisi

Psikolojik Güvenlik ve Güven İlişkisii

Psikolojik Güvenlik ile güven örtüşen ama farklı, iki değerli, önemli kavram.

En önemli fark; güvenin iki kişi arasında, Psikolojik Güvenliğin ise grup seviyesinde yaşanması…

Bununla birlikte Psikolojik Güvenliğin yüksek olduğu takımlarda bireyler arasındaki güvenin de yüksek olduğu gözlemleniyor. Ama bu Psikolojik Güvenlik düşükse bu, kimse kimseye güvenmiyor anlamına da gelmiyor. Birbirine güvenen insanlar olsa da Psikolojik Güvenlik yine de düşük olabiliyor.

Başka bir ifadeyle kişilere güven yoksa Psikolojik Güvenlik de yok ama güven bazı kişiler arasında sınırlı kalıp, ekip geneline yayılmıyorsa Psikolojik Güvenlik yine istenen seviyede olmayabiliyor.

Psikolojik Güvenliğin hayata geçirilmesi adımlarını ilk paylaşımlarımdan birinde açıklamıştım:

Önce ölçümle, ardından kavramı açıkla, sonuçları anlamlandır, (yönetici ve ekiple) hep beraber yapılacakları belirle ve sonra tekrar ölçümle…

Yöneticiler ve ekipleriyle çalışırken Psikolojik Güvenliği her bileşeninde 1 seviye daha yükseltmek için karşılıklı taahhütleri belirlemeye çalışmamız da bu yüzden.

Psikolojik Güvenliğin sağlanmasında liderin rolü elbette büyük ama bunu tüm ekibin katkısını almadan sağlamak da mümkün değil…

Amy Edmondson’ un yorumlarını görünce takip etmeye başladığın Karolin Helbig, bu konuyu işlediği paylaşımında çok isabetli bir görsel paylaşmıştı, ben de bunu daha basit bir görselle Türkçeleştirdim:

Psikolojik Güvenlik Güven Demek Değil