Çeviklik Psikolojik Güvenlik İlişkisi

Verimliliğin Anahtarı Psikolojik Güvenlik Teori, Araştırma ve Uygulama.

Çeviklik Psikolojik Güvenlik İlişkisi

Daha önce çeviklik ile Psikolojik Güvenlik arasındaki yakın ilişkiyi işleyen “Psikolojik Güvenlik Olmadan Çevik Olmak İşe Yaramıyor” başlıklı Harvard Business Review makalesini paylaşmıştım.

Jonathan Smart’ ın yakın zamanda paylaştığı karikatür vesilesiyle bu ilişkiyi tekrar gündeminize taşımak istiyorum:

Belirsizliğin ağır bastığı, değişimin giderek arttığı günümüz koşullarında çeviklik artık sadece yazılım şirketleriyle sınırlı kalmayan bir kavram.

Çeviklik metodolojisi tanımlı olsa da kültür uygun değilse, çalışanlar kendileri olamıyorsa, rahatça konuşamıyor, fikrini söyleyemiyor, itiraz edemiyorsa başka bir ifadeyle ortamda Psikolojik Güvenlik düşükse çeviklikle beklenen verimi almak kolay değil.

Bu nedenle çeviklik projeleriyle birlikte Psikolojik Güvenliği geliştirmeye de odaklanmak da faydalı olabilir.

İzninizle bu noktada kavramın öncü ismi Amy Edmondson’ un metodolojisiyle Psikolojik Güvenliği hayata geçirme adımlarını özetlediğim yazımın linki de tekrar sunmak istiyorum: